بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/01/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,476 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,452 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/03
کل خالص ارزش دارائی ها 498,568,144,505 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,452 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,452 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,476 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 47,704,690

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/17

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص)

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خيري، جواد جمشيد پور، بهاره اسماعيلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها