بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/27
کل خالص ارزش دارائی ها 532,684,223,439 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,893 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,893 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,913 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 48,904,690

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/17

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري خبرگان سهام (سهامي خاص)

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي(سهامي خاص)

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

محمد خيري، جواد جمشيد پور، بهاره اسماعيلي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها