Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت گروه توسعه مالی مهر آیندگان ٨٠٠،٠٠٠ ٨٠
2 شرکت کارگزاری خبرگان سهام ٢٠٠,٠٠٠
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان