بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
مجمع تغییرات اساسنامه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1397/07/07
مجمع تغییرات امید نامه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت 1397/07/07
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت مورخ 1396/09/13 1396/09/13
تایید سازمان-مجمع 20 اردیبهشت ماه 1396-تغییرات امیدنامه 1396/03/28
تغییر ماهیت صندوق-تایید سازمان 1396/03/09
صورتجلسه مجمع تغییرات جدول هزینه ها در امید نامه 1396/02/20
مجمع تغییر ماهیت صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت از مختلط و قابل معامله به درآمد ثابت و قابل معامله 1395/11/30
ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 06/09/1395 1395/10/15
صورتجلسه تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1395/03/11
آگهی تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1395/03/11
ثبت صورتجلسه مورخ 13940631- بابت تصویب صورت مالی 1394/12/19
ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سپهر خبرگان نفت 1394/11/27
صورتجلسه مجمع مورخ 13940923 1394/10/06
مجمع موسس صندوق سپهر خبرگان نفت 1394/05/14